Als er onverhoopt klachten zijn over de behandeling is het raadzaam dit te bespreken met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar is aangesloten.

Indien de beroepsbeoefenaar is aangesloten bij de SGM zal de klachtencommissie, indien de klacht gegrond wordt verklaard en er sprake is van een noodzakelijke herstelbehandeling , bij haar schriftelijke uitspraak aan de consument een informatiebrochure en een contactformulier van de SGM bijvoegen.
De consument moet, voordat er wordt overgegaan tot de herstelbehandeling, zijn/ haar claim indienen bij de SGM
In overleg met de SGM zal een behandelende beroepsbeoefenaar worden aangezocht voor de herstelbehandeling en na goedkeuring van de door deze behandelaar opgestelde begroting zal er opdracht worden gegeven voor de noodzakelijke herstel behandeling.
De consument zal gevrijwaard worden van nota’s voor deze herstelbehandeling.
Eventuele andere kosten zal de consument moeten verhalen op de beroepsbeoefenaar waartegen de klacht was ingediend (bijvoorbeeld reiskosten,smartengeld e.d). De consument dient zijn claim binnen drie maanden na de uitspraak van de klachtencommissie in te dienen.

gallery/logo_sgm1

Tandarts Loeffen

 

Nachtegaallaan 2

5595 BK Leende

Tel. 040-206 1886

 

E-mail: tandartsloeffen@hetnet.nl

 

Openingstijden:

 

Maandag t/m donderdag:
van 08:15 tot 12:15 uur &
van 13:15 tot 17:30 uur

Vrijdag :
08:15 tot 12:30 uur

 

Tarieven 2018: